trešdiena, 2018. gada 7. marts

Pavasara Māras daudzinājums

2018.gada 24.martā, sestdien, plkst. 12.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē Latvijas Dievturu sadraudze aicina uz Pavasara Māras daudzinājumu.

Mūsu Mārai, vieliskās pasaules un robežšķirtņu pārvaldniecei ir daudz un dažādu šķautņu. Viņa sastopama it visur šai zemē. Mežā, jūrā, krūmu puduros un ceļu ejot. Māra dzīvoja un apciemoja ļaudis senajās govu kūtīs un maltuvēs, un pirtiņās. Daudzviet jau Māru var satikt arvien. Jo īpaši tie ļaudis, kas viņu piesauc un daudzina. 

Dievības dzīvo savu dzīvi un pārvalda savu pasauli, un ar mums viņas ir bieži. Tomēr tas cik viņu atbalstu un sadarbības garu jūtam, atkarīgs no mūsu apzināšanās un mūsu vēlmes, no mūsu nepieciešamības un sapratnes.

pirmdiena, 2018. gada 26. februāris

Aicina Daugavas saime!

Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saime aicina uz sanākšanu

31.martā plkst. 13.00 Klintaines Avotos
Programmā -

- Ieskaņa ar dziesmām un stāstiem;
- Sarunas ar pavasara laika baltu zīmēm kopā ar zintnieci Guntīnu
- Pavasara gaidās – mācīsimies tradicionālās pavasara laika un saules dziesmas

Aicināts ikviens ieinteresētais!

Pieteikšanās un uzziņas –

ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

Meteņa laikā

Foto: Sigita Lapiņa
Dainās aprakstītā Dievadēlu ierašanās tieši saules ceļa svarīgākajos laikos cilvēkiem sniedz izskaidrojumu par astronomiskajiem notikumiem un ar tiem dabā saistītiem procesiem. Kalns vai tilts, pa kuru atnāk, atjāj vai atbrauc teiksmotie tēli, iezīmē gaismas ceļu debess velvē.

Latviešu laikskaite vai kalendārs ir ērts ar savu simetriju un vienādību visos gados. Kad esam vidū ceļā no Ziemassvētkiem līdz pavasara saulgriežiem, no sava Debesu kalna, cūkas ausi ēsdams, laižas Dievadēls Metenis – viens no Saules gada rita teiksmainajiem tēliem. Ļaudis, to pienācīgi sagaidīdami, piedalās iesākušā gada auglības veicināšanā un svētības nodrošināšanā mājām.

trešdiena, 2018. gada 7. februāris

Lietuvas 100-gadei veltīts sarīkojums

2018.gada 16.februārī plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē Latvijas dievturu sadraudze aicina uz Lietuvas Neatkarības pasludināšanas 100. gadadienai veltītu vakaru. 

Šis gads ir ļoti īpašs mums, visām trim Baltijas valstīm. Lietuva, Igaunija un Latvija šogad svin savu 100-gadi. Laiks, kas ir neliels posms ilgajā mūsu tautu veidošanās un nostiprināšanās ceļā. Mēs esam gājuši cauri dažādiem laikiem - brīvības un nebrīvības, slēpšanās un atvērtības posmiem, cauri cīņām un laimes brīžiem. Jā, kopējā tautu dzīves plūdumā 100 gadi ir neliels laika sprīdis. Bet arī liels, jo tajā noticis tik daudz. Tik daudz cīņu un tautiešu atdevības brīžu ir bijis. Tik daudz mūsu nesavtības tautas un valsts priekšā. Varbūt arī bezpalīdzības un izmisuma brīžu. Mūsu brāļu un kaimiņu tautu dzīves ceļš ir bijis mazliet līdzīgs un arī mazliet atšķirīgs un katrai tautai savs raksturīgais ir plaucis. Un dažkārt arī gremdēts. Mūsu tautas ir rūdītas. Un stipras.

otrdiena, 2018. gada 30. janvāris

Dievturība un šintōisms. Tuvojoties pavasara laikam

LDS Daugavas saimes februāra sanāka notiks 24.februārī (Sveču mēneša I savaites pussvētē) plkst. 14.00 Klintaines Kūlīšos.  Mūsu īpašais viesis būs Mg.paed., japanologs Uģis Nastevičs ar stāstījumu par priekšstatu līdzībām, kas sastopamas latvju dievestībā un japāņu tradicionālajā dievatziņā šintōismā.

U.Nastevičs pašlaik ir folkloristikas doktorants, bet vēl pagājušā gada pavasarī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē ļoti veiksmīgi aizstāvēja maģistra darbu ar nosaukumu "Tikumu audzināšanas sistēma japāņu un latviešu dievestības tekstos".

svētdiena, 2018. gada 28. janvāris

Bungurakstos Daugavas saimē

Šī nedēļas nogale dievturu saimju un puduru vidū bija sparīgu un spraigu notikumu pārpilna. Rīgas Centrālajā bibliotēkā Latvijas Dievturu sadraudze rīkoja pirms-Meteņu laikaVakarēšanu, savukārt dienu vēlāk savā šīgada pirmajā tikšanās reizē pulcējās Daugavas saime - savā mīļajā tikšanās vietā, Klintaines pagasta Stukmaņu Avotos. 

Šīs mūsu tikšanās tēma un darbošanās virziens bija BUNGURAKSTU izzināšana, sajušana, izspēlēšana. Ritmu mākslā mūs smalki ievadīja viens no Latvijas ritmu meistariem Mikus Čavarts, kuram kā izrādījās, arī dievturība nav gluži sveša un dzīves laikā ir iznācis ar to satikties.  Mēs katrs dzīvojam savā īpašā pasaulē. Mūsu iekšējās pasaules ir visiem līdzīgas, bet arī ne vienmēr vienādas. Tās katram ir mazliet citādas, tāpat kā mūsu matu krāsa un acu krāsa atšķiras, tāpat kā atšķiras mūsu balss tembri un valodas skanējums un vieds, kā mēs sazināmies ar savām iekšējām vibrācijām. Atšķiras arī mūsu ritmi - sirds un elpas ritms. Ir kaut kas vienojošs un ir sava veida robežs, kad un cik tālu šis ritms ir vesels un kad ir dzīvību traucējošas novirzes, bet tai pat laikā mūsos katrā ir savas ritmu īpatnības. un arī dabā tās ir ieraugāmas un sastopamas. Katrai upei ir savs plūduma ritms, un katram augam savs augšanas ritms.

Pirms-Meteņu vakarēšana sadraudzē

Pirms Meteņiem, 26.janvāra pievakarē Latvijas dievturu sadraudzes ļaudis un domubiedri sapulcējās Rīgas Centrālās bibliotēķas (Brīvības ielā 49/53) mājīgajā 2.stāva Lasītāju zālē uz jauna gada ieskandināšanu.

Itin bieži Meteņi tradicionāli tiek dēvēti par jaunā saimnieciskā gada sākumu. Tiek mesti meti jaunām iecerēm, jauniem sējumiem un līgti līgumi jaunām sadarbībām.