svētdiena, 2017. gada 8. oktobris

Latvijas Dievturu sadraudzes gada kopsapulce

Latvijas Dievturu sadraudzes saimju pārstāvju 2017.gada kopsapulce notiks 14. oktobrī,  pl. 12:00 - 15:00, Rīgā, NVO Namā, Ieriķu ielā 43a (agrāk adrese bija Laimdotas iela), 204.telpā.

Lūdzam saviešus savlaicīgi nomaksāt biedru naudu LDS kontā (10 eiro/gadā vai 4 eiro/gadā pensionāriem). Tiem kam nav internetbankas iespējas to varēs izdarīt uz vietas sapulces laikā.


Uz NVO namu, Ieriķu 43a (agrākā Laimdotas 42) var nokļūt ar sabiedrisko transportu:

Virzienā no centra

-       ar 14.trolejbusu līdz pieturai „Laimdotas iela”, tad ar kājām pa Laimdotas ielu līdz Ieriķu ielai
-       ar 17.trolejbusu līdz pieturai „Ūnijas iela”, tad ar kājām pa Ieriķu ielu virzienā no centra

-       ar 13.trolejbusu līdz pieturai „Ūnijas iela”, tad ar kājām pa Ieriķu ielu virzienā no centra
-       ar 11.trolejbusu līdz pieturai „Ieriķu iela”, tad ar kājām pa Ieriķu ielu virzienā uz centru
-       ar 18.trolejbusu līdz pieturai „Ieriķu iela”, tad ar kājām pa Ieriķu ielu virzienā uz centru

Virzienā no Sarkandaugavas
-       ar 48.autobusu līdz pieturai „Ūnijas iela”, tālāk ar kājām pa Ieriķu ielu virzienā uz centru

Virzienā no Juglas 
-       ar 6.tramvaju līdz pieturai „Gustava Zemgala gatve”, tad ar kājām pāri ielai uz Biķernieku ielu, tad ar 17.trolejbusu līdz pieturai „Ūnijas iela”, tālāk ar kājām pa Ieriķu ielu virzienā no centra
-       ar 40.autobusu līdz pieturai „Gustava Zemgala gatve”, tad ar kājām pāri ielai uz Biķernieku ielu, tad ar 17.trolejbusu līdz pieturai „Ūnijas iela”, tad pa Ieriķu ielu virzienā no centra


Ja braucat ar automašīnu, pie nama pieejama bezmaksas autostāvvieta ne vairāk kā 10 automašīnām.

ceturtdiena, 2017. gada 28. septembris

Paliepu Jānim aizejot ...

Svētdien saņēmu ziņu, ka Paliepu Jānis aizgājis pie tēviem.

Diži meži, platas lapas, 
veci vīri, gudri vārdi;
Mežs ar savu dižumiņu, 
vecs ar savu gudrumiņu.
Veci vīri nomiruši, 
padomiņu pametuši.
Jauni vīri salasīj’ši, 
padomiņu gribēdami.
Ņemiet, jauni, padomiņu 
no veciem ļautiņiem:
Vecajiem ļautiņiem 
Dieviņš deva padomiņu.

trešdiena, 2017. gada 27. septembris

DIEVAINES Klintainē

2017.gada 21.oktobrī plkst. 14.00 Klintaines pagasta “Avotos”

LDS Daugavas saime aicina uz DIEVAINĒM - Veļu mielošanas rituālu


Balta sēd Veļu māte
Baltābola kalniņā,
Visapkārt balti zedi,
Klēpī balta villainīte.

trešdiena, 2017. gada 20. septembris

BALTU KRIVULE – 2017. Noslēguma paziņojums

BALTU KRIVULE – 2017
LOKSTENES SVĒTNĪCA, PĻAVIŅU NOVADA KLINTAINES PAGASTS. 
VIRŠU MĒNEŠA 9.-10. DIENA, 2017
VADMOTĪVS – DARBS DARA DARĪTĀJU!
NOSLĒGUMA PAZIŅOJUMS.
BALTU GARĪGO KOPIENU PĀRSTĀVJI NO LATVIJAS un, LIETUVAS IR SATIKUŠIES LOKSTENES SVĒTNĪCĀ IKGADĒJĀ BALTU KRIVULĒ, LAI DAUDZINĀTU BALTU DIEVU UN NO SENČIEM MANTOTĀS GARĪGĀS UN TIKUMU VĒRTĪBAS. PĀRRUNĀJUŠI IEPRIEKŠĒJĀ GADA LAIKĀ IZDARĪTO, SASKAŅOJUŠI UZSKATUS UN VIENOJUŠIES PAR NĀKAMAJĀ GADĀ VEICAMAJIEM DARBIEM, NOLEMJAM:

Par Baltu krivuli-2017

Laikā no 2017.gada 8.–10. septembrim Pļaviņu novadā notika gadskārtējā BALTU KRIVULE, Baltu tautu garīgās kultūras kopienu un to pārstāvju sanāksme. Pļaviņu novada Klintaines pagasta pārvaldes telpās norisinājās nopietnas sarunas un viedokļu apmaiņa. Sabraukušie noklausījās Baltu krivulē pārstāvēto organizāciju un to apvienību pārstāvju ziņojumus un pārdomas par iepriekšējā krivules gadā paveikto. Tāpat notika darbs grupās, skarot visiem nozīmīgus jautājumus saistībā ar izglītību dažādos līmeņos, saziņu un informācijas apmaiņu, likumdošanas jautājumus un citas tālākās darbības un sadarbības jomas. Tika pieņemta turpmākās darbības Vienošanās.

PALDIES!

Valdis Celms, LDS dižvadonis, foto: V.Kašinskas
Paldies visiem BALTU KRIVULES – 2017 dalībniekiem par saskanīgo un lietišķo gaisotni un mērķtiecīgo darbu kopīgo jautājumu apspriešanā un gala paziņojuma pieņemšanā - dalībniekiem no Lietuvas ROMUVAS un AUKURAS, viesiem no Sventājas, Kauņas ŽALIAKALNIO un ALKAS, bagātīgi pārstāvētajam ZALTIM un LDS pārstāvjiem no Latvijas.
 

otrdiena, 2017. gada 12. septembris

Vēsturisks notikums

Latvijas Dievturu sadraudze vēl veiksmes, izdošanos, nemitīgu Laimas labvēlības, Māras pacietības, Pērkona spēka un Dievpalīga klātbūtni it visās lietās un dabos jaunajai Latvju Dievturu sadraudzes Amerikā dižvaonei Kļaviņu Ilzei, sakarā ar to, k viņ ievēlēta šai godpilnajā amatā. Tālāk seko ziņa no Spuŗu Riča, līdzšinējā LDS dižvadoņa trimdā.

Spuŗu Ričs
 
Pirmo reiz pārskatāmā latvju tautas vēsturē tautas reliģijas augstākajā vadībā ievēlēta sieviete! Tā ir Latvju Dievtuŗu Sadraudzes (ārpus Latvijas), Piemares draudzes saviete Kļaviņu Ilze.

Ilze ir pazīstamā rotkaļa un jaunatnes audzinātāja, bijušā LDS vadoņa, Kļaviņu Jura meita. Vēlēsim Ilzei bagatīgu Dieviņa padomu, jo nav viegli kopējā saimē turēt pasaules plašumos mītošos tautas reliģijas kopējus.

Piemares draudze var būt lepna (labestīgā nozīmē!) uz šo notikumu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka pirms 40 gadiem arī pirmo reizi dievturībai tika izveidota sava pajumte - Dievsēta. Arī tajā notikumā Piemare bija centrā, kaut, protams, to atbalstīja visas brīvās pasules savieši. Tā, piemēram, Burtnieku draudzes savieši vairākkārt devās vismaz 14 stundu garajā ceļā lai veselu nedēļu strādātu Dievsētas izveidošanā.

Arī tagad jaunajai dievtuŗu vadonei vismaz 5 gadus būs nepieciešams visas
dievtuŗu saimes atbalsts - lai dižais darbs uz priekšu tiek!